Search
Close this search box.

درباره ما

درباره دکتر علیرضا میرزاصادقی

درباره دکتر علیرضا میرزاصادقی بیشتر بدانید.

دکتر علیرضا میرزا صادقی متخصص جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی ) هستند.
ایشان ابداع کننده تکنیک جدید جراحی تحت عنوان IMCO یا Intramedullary Cement Osteosynthesis برای درمان شکستگی استخوان های بلند هستند.
ایشان استاد و مدیر گروه سابق دپارتمان ارتوپدی دانشگاه تیلورز Taylor’s University بوده و دوره تکمیلی جراحی تعویض زانو و آرتروسکوپی و ترمیم منیسک و بازسازی رباط های صلیبی را گذرانده اند.
از دیگر موفقیت های ایشان دریافت مدرک برای دوره تکمیلی تروما و درمان شکستگی و دفورمیتی های استخوانی است. همچنین ایشان سابقه درخشانی در زمینه درمان بیماری های پا و مچ پا دارند.
دکتر علیرضا میرزا صادقی، یکی از بهترین گزینه های دکتر ارتوپد در ایران هستند که تجربه درمان هزاران بیمار با مشکل حرکتی و جراحی موفق صد ها بیمار با عارضه های مختلف را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده اند.
یکی از مهمترین تخصص های ویژه ی ایشان، تعویض مفصل زانو است، که توانسته اند به بیماران زیادی در این زمینه کمک کنند.

خدمات اصلی پزشک

سایر خدمات پزشک

جراحی تعویض مفصل ران

جراحی درد های ناتوان کننده شانه یا درمان طبی

جراحی ترمیم مینیسک زانو از طریق آرتروسکوپی

جراحی ستون فقرات یا درمان طبی ، خارج کردن دیسک کمری

جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی و خلفی از طریق آرتروسکوپی

جراحی گرفتگی اعصاب محیطی یا درمان طبی شامل سندروم کانال کارپ

جراحی درد های ناتوان کننده آرنج یا درمان طبی

درمان اختصاصی بیماران فلج مغزی

جراحی خار پاشنه  یا درمان طبی

درمان دفورمیتی اندام ها مثل پای پرانتزی یا ضربدری

درمان اختلالات مادرزادی مثل دررفتگی مادرزادی لگن، پرتس یا چنبری

درمان اختلالات و دفورمیتی پا شامل هالوکس والگوس و یا هالوکس ریجیدوس

نظرات مراجعه کنندگان