بیماری آرنج تنیس بازان چیست؟

آرنج تنیس بازان یا تنیس البو بیماری است که در آن فرد احساس درد و ناراحتی در خارج آرنج و در ناحیه برجستگی استخوانی که در این ناحیه وچود دارد. علی رغم اسم آن این عارضه تنها مختص به تنیس بازان نیست و در واقع تنیس بازان تنها درصد کوچکی از این افراد را به خود اختصاص میدهند و بیش از همه افرادی درگیر این مشکل میشوند که بیش از دیگران با آرنچ خود در شرایط ناهموار کار میکنند. (مثل زنان خانه دار و یا افرادی که در با جابجایی و بلند کردن وزنه سنگین سرو کار دارند)

این بیماری به دلیل کشیده شدن منشا عضلات باز کننده مچ دست و انگشتان تحت عنوان علمی Extensor Common Origin ایجاد میشود. این نقطه در حدود برچستگی استخوانی وجود دارد که در تمام افراد در خارج بازو قابل لمس است.

محل درگیری منشا عضلات باز کننده دست در قسمت خارجی بازو

محل درگیری منشا عضلات باز کننده دست در قسمت خارجی بازو

این کشیدگی به طور معمول در دو حالت اتفاق می افتد. حالت اول این است که در اثر یک ضربه و یا فشار ناگهانی الیاف عضله تحت فشار قرار گرفته و پارگی های ریزی در آن ایجاد میشود مثلا فرد وزنه سنگینی را در حالت خاص و غیر معمولی بلند کند و یا بطور ناکهانی سعی در نگه داشتن یک جسمِ در حال افتادن نماید که باعث شود در حالت غیر معمول فشاری سریع و ناگهانی به آرنج وارد شود.

حالت دوم مواردی است که آسیب ناکهانی نیست بلکه طی مدت طولاتی تحت فشار های بیش از حد تحمل شود. مثلا افرادی که ناجار میشوند به دلائل شغلی و یا کار خانگی در دوره های زمان طولانی اجسام سنگین را بلند کنند.

فشار به آرنج در اثر بلند کردن وزنه سنگین

فشار به آرنج در اثر بلند کردن وزنه سنگین

درمان آرنچ تنیس بازان بسته به عوامل مختلفی مثل شدت عارضه و طول مدت شروع و سن و شغل شما دارد و بطور کل از تجویز داروهای ضد التهاب تا درمانهای فیزیوتراپی و بازو بند و تزریق داخل ضایعه متفاوت است. در موارد مقارب به همه این درمانها اقدام جراحی لازم است.

درد ناشی از آرنج تنیس بازان

درد ناشی از آرنج تنیس بازان